Γερβάσιου Γρεβενών 190, Νίκαια, Πειραιάς - Τ.Κ.: 18453

Τηλέφωνο: 2104912185

E-mail: paterasg@gmail.com

Υπεύθυνος: ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατηγορία: ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Επισκεψιμότητα: 44128

Ιστοσελίδα: http://www.pateras.com.gr